• Het overzicht van glazenwassers in Nederland.
 • 3980 vakkundige glazenwassers
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij doen ons uiterste best om met deze verklaring jouw privacy te waarborgen!


Glazenwassers.xyz (Hierna te noemen ‘website’) is ontwikkeld en wordt beheerd door AdsUp BV (Hierna te noemen ‘AdsUp BV’, ‘We’, ‘Wij’). AdsUp BV verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere relaties. Wij doen dit om onze klanten en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen via 000 00 000 of per e-mail via info@adsup.media.


Wie zijn wij?

Wij zijn AdsUp BV, een media- en marketingbureau. Wij ontwikkelen bedrijfsgidsen en offerteaanvraag- en vergelijkingswebsites. Zo maken we het makkelijk voor consumenten om bedrijven te vinden en om bedrijven te vergelijken.

We zijn gevestigd op my address. Voor vragen aangaande privacy kun je telefonisch contact opnemen via 000 00 000 of per e-mail via info@adsup.media.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Surfgedrag

Los van deze gegevensverwerking staat onze bedrijvendatabase. Wij verzamelen en bewaren bedrijfsgegevens van rechtspersonen gebaseerd op de bedrijfssituatie (let wel, geen persoonlijke informatie van de mensen die werkzaam zijn in de betreffende organisaties, noch persoonlijke zakelijke informatie zoals e-mailadressen en doorkiesnummers) en leggen deze vast in onze bedrijvendatabase, met als doel de data publiek inzichtelijk te maken. De betreffende rechtspersonen worden niet gevolgd maar vastgelegd op bedrijfsniveau.

De volgende bedrijfsgegevens worden verwerkt binnen de bedrijvendatabase:

 • Bedrijfsnaam
 • KVK nummer
 • Type onderneming (BV, NV, eenmanszaak, etc)
 • Datum oprichting
 • Aantal werknemers
 • Vestigingsadres & locatie
 • Algemeen telefoonnummer
 • Algemeen e-mailadres
 • Websiteadres

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en bedrijfsgegevens?

Wij verwerken persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen - Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Administratie en dienstverlening - Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.
  Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 • Commerciële doeleinden - We verwerken bedrijfsgegevens om profielen van bedrijven publiek inzichtelijk te maken voor consumenten. De bedrijfsgegevens zijn afkomstig uit de publieke database van de Kamer van Koophandel.
 • Offerteformulieren - Op onze websites bieden we de mogelijkheid om offerteaanvragen te plaatsen. De gegevens die je invult op het offerteformulier worden niet door ons verwerkt, het formulier is namelijk een iframe welke onder beheer van één van onze partners valt. Verderop vind je meer informatie over deze offerteformulieren.
 • Nieuwsbrieven en mailings - Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
 • Verbetering dienstverlening - Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en hoe vaak een nieuwsbrief geopend wordt om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 • Recensies en waarderingen - Webpagina's, bedrijfsprofielen en diensten kunnen gewaardeerd worden door elke bezoeker. Wanneer je een recensie of waardering stuurt worden je naam, waarderingscore en recensie opgeslagen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via 000 00 000 of per e-mail via info@adsup.media.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP): Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.


Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht, verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en voornamelijk voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van AdsUp BV en het uitvoeren van onze commerciële doelstelling. Hier is een zorgvuldige afweging aan voorafgegaan. Tot slot verwerken we enkele gegevens met je toestemming zoals cookies op de website.


Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers‘ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met verschillende marketingbureaus en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van AdsUp BV.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.


Links

Op onze websites zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. AdsUp BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.


Wanneer wordt je data opgeslagen

Veelal worden je gegevens opgeslagen wanneer je een formulier op de website invult en het formulier vervolgens verzendt. Daarnaast worden gegevens verzameld op het moment dat je de website bezoekt.


Surfgedrag zoals clicks en paginabezoeken

Op het moment dat je pagina's op de website bezoekt, word er functionele data verzameld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe lang je een pagina bekijkt en op welke link je klikt. We gebruiken daarvoor twee diensten van Google:

 • Google Analytics
 • Google Adsense

AdsUp BV heeft een overeenkomst met Google over de manier waarop Google je data verwerkt in haar diensten, je kan deze overeenkomst nalezen op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Op de volgende pagina vind je informatie over hoe en waar Google je data voor gebruikt: https://policies.google.com/privacy/partners.


Contactformulier

Indien je contactformulieren invult op de website vragen wij je persoonlijke informatie zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn bestemd: om je de gevraagde service en informatie hierover te bieden. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.


Offerteaanvraagformulier

Het offerteaanvraagformulier is een formulier in een iframe van onze partner. Wij kunnen op geen enkele mogelijkheid de informatie en gegevens in de iframe bekijken of verwerken.

Een iframe is een stukje HTML-code dat een pagina van een website kan insluiten op een andere website middels een frame. Denk bijvoorbeeld aan een YouTube filmpje dat op een andere website staat dan die van Youtube zelf.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt door deze partners wanneer je een offerteaanvraagformulier in een iframe invult. We hebben vertrouwen in onze partners en de wijze waarop onze partners met jouw persoonlijke gegevens zullen omgaan. Bekijk bij elke partner hoe zij je gegevens verwerken wanneer je het offerteaanvraagformulier invult.


Bedrijfsinformatie

We verzamelen gegevens van bedrijven. Deze bedrijfsgegevens betreffen: gegevens om een bedrijf te identificeren zoals contact- en adresgegevens van algemene aard. De bedrijfsgegevens komen uit de publieke database van de Kamer van Koophandel. Daarnaast melden bedrijven ook zichzelf aan. Bedrijven kunnen alleen aangemeld worden aan de hand van een geldig Kamer van Koophandel nummer.


Wijzigen van bedrijfsgegevens

Wij spannen ons in om bedrijfsinformatie juist en actueel te houden. Regelmatig worden de bedrijfsgegevens gecontroleerd op wijzigingen aan de hand van het Kamer van Koophandel register. Je kan ook zelf je bedrijfgegevens wijzigen door het formulier in te vullen op de website of door ons een verzoek te sturen om je gegevens aan te passen. Je kan ons te allen tijde verzoeken inzage te geven in bewaarde bedrijfsgegevens, je bedrijfgegevens af te schermen of om je bedrijfsgegevens te verwijderen.


Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies op de website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kan toestemming geven of weigeren voor het plaatsen van cookies.

Je hebt bij het bezoeken van deze website een keuze gemaakt om cookie instellingen te wijzigen en te accepteren. Klik op de knop hieronder om de cookie instellingen aan te passen.

Cookie instellingen wijzigen

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden op de website en hun functionaliteit:


Functionele cookies:

CookieDoelOpslagperiode
cookieAcceptOf je al dan niet toestemming hebt gegeven voor het gebruiken van cookies.1 jaar

Analytische cookies(Google Analytics):

CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gawordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).2 jaar

Wij maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen op de website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.

Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met een webanalysesysteem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalysesysteem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
 • welke pagina’s je bezoekt op de website

Advertentie cookies:

CookieDoelOpslagperiode
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISIDCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.1 jaar
Google Doubleclick (DBM)Door deze cookies kan je op websites die je bezoekt, nadat je op onze websites bent geweest, advertenties van ons te zien krijgen die bij je voorkeur passen (interest based targeting)18 maanden
DBMCookie dat inzichtelijk maakt welke door ons ingezette media effectief is.18 maanden

Meer informatie over hoe tracking cookies en analytical cookies worden toegepast door onze partners, verwijzen we je door naar de volgende pagina:Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je sites of apps van onze partners gebruikt.

Deze partners werken o.a. samen met:
Aarki, Adacado, Adara Media, AdClear, ADEX, Adform, Adikteev, AdLedge, Adloox, Adludio, AdMaxim, Admedo, Admetrics, Adobe Advertising Cloud, AdTriba, advanced STORE GmbH, Adventori, advolution.control, affilinet, Akamai, Amazon, Amobee, Analights, AppLovin Corp., AppNexus (Xandr) Inc, Arrivalist, AudienceProject, Aunica, Avocet, Bannerflow, Batch Media, BDSK Handels GmbH & Co. KG, Beeswax, Betgenius, Blismedia, Bombora, Booking.com, C3 Metrics, Cablato, Celtra, Centro, Cint, Clinch, Cloud Technologies, Cloudflare, Commanders Act, comScore, Crimtan, Criteo, CUBED, DataXu, Delta Projects, Demandbase, DENTSU, Dentsu Aegis Network, Digiseg, DMA Institute, DoubleVerify, Dstillery, Dynata, EASYmedia, eBay, ebuilders, Effinity, emetriq, Ensighten, Epsilon, Essens, Evidon, Exactag, Exponential, Facebook, Flashtalking, Fractional Media, FUSIO BY S4M, Gemius, GfK, Google, GP One, GroupM, gskinner, Haensel AMS, Havas Media France - DBi, hurra.com, IBM, Ignition One, Impact, Index Exchange, Infectious Media, Innovid, Integral Ad Science, intelliAd, Interpublic Group, IPONWEB, Jivox, Kantar, Kochava, LifeStreet, Liftoff, LiveRamp, Localsensor, LoopMe, Lotame, Macromill group, MainADV, Manage.com, Marketing Science Consulting Group, Inc., MediaMath, Meetrics, MindTake Research, Mobitrans, Mobpro, Moloco Ads, MSI-ACI, Nano Interactive, Navegg, Neodata Group, NEORY GmbH, Netflix, Netquest, Neural.ONE, Neustar, NextRoll, Inc., Nielsen, numberly, Objective Partners, Omnicom Media Group, On Device Research, OneTag, OpenX Technologies, Optomaton, Oracle Data Cloud, OTTO, PERMODO, Pixalate, Platform161, PMG, Protected Media, Publicis Media, PubMatic, PulsePoint, Quantcast, Rackspace, Rakuten Marketing, Relay42, Remerge, Resolution Media, Resonate, RevJet, Roq.ad, RTB House, Rubicon Project, Salesforce DMP, Scenestealer, Scoota, Seenthis, Semasio GmbH, SFR, Sift Media, Simpli.fi, Sizmek, Smaato, Smadex, Smart, Smartology, Sociomantic, Sojern, Solocal, Sovrn, Spotad, SpotX, STRÖER SSP GmbH, TabMo, Taboola, TACTIC™ Real-Time Marketing, Teads, TEEMO, The Trade Desk, Tradedoubler AB, travel audience – An Amadeus Company, Travel Data Collective, TreSensa, TripleLift, TruEffect, TrustArc, UnrulyX, usemax (Emego GmbH), Verizon Media, Videology, Vimeo, Virtual Minds, Vodafone GmbH, Waystack, Weborama, White Ops, Widespace, Wizaly, ZMS


Verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Voor een algemene uitleg over het blokkeren of verwijderen van cookies verwijzen we je graag naar de website van de Consumentenbond of andere consumentenorganisaties.

Contact

Heb je vragen over deze privacy- en cookiesverklaring of opmerkingen over de manier waarop er met persoonlijke informatie wordt omgegaan? Neem dan contact op via 000 00 000 of per e-mail via info@adsup.media